Våra kvällsvalpar Benzelias E-kull

Födda: 2010-01-11

4 + 3

E: S20327/2005 Rippåsens Åssborn "Åssborn" HD A

U: S29468/2005 Charm "Eska" HD A

  

 

     

SE14579/2010 Benzelias Evening Event "Elo"

HD A, saxbett

Ägare: Maj och Henry Engström, Luleå

 

SE14580/2010 Benzelias Evening Star "Mira"

HD A, patellor ua, saxbett, fulltandad.

Ägare: Liselotte Palmér, Boden

   

SE14581/2010 Benzelias Evening Echo "Zeb"

HD B, saxbett.

Ägare: Lauri Lundberg, Piteå

  

SE14582/2010 Benzelias Evening Escape "Jazz"

HD A, patellor ua, saxbett, saknar P2

En kull, fyra valpar

Ägare: Familjen Schelén, Piteå

    

SE14583/2010 Benzelias Evening Elf "Freja"

HD A, Patellor ua, saxbett, fulltandad

Två kullar, tolv valpar

Ägare: Åsa Lundgren, Luleå

   

SE14584/2010 NORD UCH Benzelias Evening Breeze "Asla"

HD B, patellor ua, saxbett, fulltandad, DNA testad clear för PLL.

Tre kullar, tretton valpar

Ägare: Lena Johansson, Luleå

  

SE14585/2010 Benzelias Evening Sunset "Harry"

HD B, patellor ua, saxbett, fulltandad.

Ägare: Maryon Lundh, Boden